branding, creative

SHARP | Chuẩn Tươi Ngon – Bừng Sức Sống

PROJECT INFORMATION

KV Production: Chuẩn Tươi Ngon - Bừng Sức Sống

KV Animation: Chuẩn Tươi Ngon - Bừng Sức Sống

#SHARP #seemedia, #socialcampaign, #quangcao, #viralmarketing, #marketing, #digitalmarketing, #commercial

Media

See our other work

Other work

PNJ | PNJ 2023 Calendar

branding

BlueStone | Việc Nhà Là Sẻ Chia

branding

VietinBank | Sắm Vô Tư – Hoàn Vô Hạn

branding

HOÀN MỸ | Hoàn Mỹ Calendar 2019 Concept

branding