branding, creative, video production

SHARP | Thoả Sức Trữ Tươi – Cho Tết Tròn Vị

PROJECT INFORMATION

TV Commercial Production: Thoả Sức Trữ Tươi - Cho Tết Tròn Vị

Short Video Series:

#SHARP #seemedia, #socialcampaign, #quangcao, #viralmarketing, #marketing, #digitalmarketing, #commercial

Media

See our other work

Other work

BLUESTONE – VIỆC NHÀ LÀ SẺ CHIA

video production

SHARP | Hơi Nước Diệt Khuẩn – Chuẩn Sạch Tinh Tươm

branding

HENKEL

video production

SHARP | Đẹp To Trữ Khoẻ – Vững Vị Tươi Ngon

branding