branding, creative

SHARP | Ngăn Trữ Vượt Trội – Cân Mọi Bữa Tiệc

PROJECT INFORMATION

KV Animation:

Social Post Animation:

#SHARP #seemedia, #socialcampaign, #quangcao, #viralmarketing, #marketing, #digitalmarketing, #commercial

Media

See our other work

Other work

BlueStone | Việc Nhà Là Sẻ Chia

branding

SHARP | Chuẩn Tươi Ngon – Bừng Sức Sống

branding

SHARP | Giặt Sạch Nhanh – Tết Nhẹ Gánh

branding

HOÀN MỸ | Brand Story Hoàn Mỹ

branding