branding, creative

PNJ | Phụ Nữ Khác Biệt Ở Lựa Chọn

PROJECT INFORMATION

Testimonial Video: Phụ Nữ Khác Biệt Ở Lựa Chọn

#PNJ #seemedia, #socialcampaign, #quangcao, #viralmarketing, #marketing, #digitalmarrketing, #commercial

Media

See our other work

Other work

Uni-President | Poster Dzai Dzai Instant Noodle

branding

SHARP | Thoả Sức Trữ Tươi – Cho Tết Tròn Vị

branding

PNJ | PNJ 2023 Calendar

branding

SHARP | Hơi Nước Diệt Khuẩn – Chuẩn Sạch Tinh Tươm

branding