branding, creative

HOÀN MỸ | Hoàn Mỹ Calendar 2019 Concept

PROJECT INFORMATION

#HoanMy #DzaiDzai #seemedia, #socialcampaign, #quangcao, #viralmarketing, #marketing, #digitalmarketing, #commercial

Media

See our other work

Other work

BlueStone | Việc Nhà Là Sẻ Chia

branding

BlueStone | Xay Êm Cuộc Sống

branding

PNJ | Vì Yêu Thương Là Vô Cùng

branding

SHARP | Đẹp To Trữ Khoẻ – Vững Vị Tươi Ngon

branding