branding, creative

HOÀN MỸ | Hoàn Mỹ Calendar 2019 Concept

PROJECT INFORMATION

#HoanMy #DzaiDzai #seemedia, #socialcampaign, #quangcao, #viralmarketing, #marketing, #digitalmarketing, #commercial

Media

See our other work

Other work

VietinBank | Sắm Vô Tư – Hoàn Vô Hạn

branding

SHARP | Thoả Sức Trữ Tươi – Cho Tết Tròn Vị

branding

BlueStone | Xay Êm Cuộc Sống

branding

SHARP | Đẹp To Trữ Khoẻ – Vững Vị Tươi Ngon

branding