branding, creative

VietinBank | Sắm Vô Tư – Hoàn Vô Hạn

PROJECT INFORMATION

#VietinBank #seemedia, #socialcampaign, #quangcao, #viralmarketing, #marketing, #digitalmarketing, #commercial

Media

See our other work

Other work

SHARP | Ngăn Trữ Vượt Trội – Cân Mọi Bữa Tiệc

branding

SHARP | Thoả Sức Trữ Tươi – Cho Tết Tròn Vị

branding

SHARP | Hơi Nước Diệt Khuẩn – Chuẩn Sạch Tinh Tươm

branding

SHARP | Giặt Sạch Nhanh – Tết Nhẹ Gánh

branding