branding, creative

Uni-President | Poster Dzai Dzai Instant Noodle

PROJECT INFORMATION

Poster Production Behind The Scenes:

#Unipresident #DzaiDzai #seemedia, #socialcampaign, #quangcao, #viralmarketing, #marketing, #digitalmarketing, #commercial

Media

See our other work

Other work

SHARP | Ngăn Trữ Vượt Trội – Cân Mọi Bữa Tiệc

branding

PNJ | Happy Mother’s Day

branding

SHARP | Đẹp To Trữ Khoẻ – Vững Vị Tươi Ngon

branding

PNJ | Phụ Nữ Khác Biệt Ở Lựa Chọn

branding